سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
زازران

الهی رضا برضاک...*

ذره ذره...گام به گام...
دیرور(دقیقا اسفند 88)چند ماهی بعد ازنامزدیش....درد ! بیماری !...

و دستهای دعا...اشک...اجابت!
خنده ...شادی...بازمرورخاطرات...

یادتان هست نمازعید فطر ...عکس ریا...!
همگام با برو بچه های هیئت...


ذره ذره...گام به گام...

وباز بیماریش عود میکند...
آه !ناله !درد!...

بچه ها بیائید بازهم برای حمید دعا کنیم...
دستهای دعا...زیارت عاشورا...توسل...

صبرکنید ...دیگرنیازی نیست...
انگارنسیم صبح دیروز برای خانواده ودوستانش  خبری سرد وغمبارآورد...

اما شاید حمید بعد ازمدتها تازه ازدرد خلاص شده بود...
وآرزو به ارزویش رسید...!

یادت هست اینجا برایش دعا کردی؟!بازهم مرور کن ودر بغض وناله  واشکت ...دل خود را با خواندن فاتحه ای  تسلی بخش...نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 90/12/3 توسط صاحبدل
قالب وبلاگ