سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
زازران

بسم رب الشهدا و صدیقین

زازران در ?? کیلومتری مرکز استان اصفهان واقع است که به تعابیری راه ابریشمی ما بین شهرستان های نجف اباد-فلاورجان(قهدریجان) و خمینی شهر است.این منطقه به مختصات 32°36"16"N

29"55"E 51° است که دارای آب و هوای نسبتا گرم و خشک میباشد

زازران  در واقع مسیردوم ارتباطی نجف آباد به اتوبان ذوب آهن اصفهان می باشد.ارتفاع آن از سطح دریا 1300مترو دارای آب و هوای نسبتا گرم و خشک میباشد. از شمال غرب به نجف آباد شهر سیاستمداران اقلیم عشق و همچنین از شمال غرب به اصفهان منتهی است درچه در شمال شرق آن قرار دارد و از رودخانه زاینده رود در حدود 6 کیلومتر فاصله داردهمین امر سبب روی آوردن مردم به گسترش باغات در منطقه شده از این رو زازران را شهر باغات مینامند

این شهر کهن که به روایاتی قبل از شروع دوره صفویان به لحاظ خوش آب و هوا بودن گروهی از مهاجران در این منطقه ساکن شدند و چنان شد که کشاورزی به لحاظ عبور آب زاینده رود و همجواری با آن به شدت رشد کرد.طبق سخنان پیران این محل وسعت زمین های کشاورزی چنان بود که از شرق به نزدیکی های قلعه سفید(یکی از روستاهای نزدیک نجف آباد)از جنوب به قهدریجان(که همکنون این زمین ها توسط اهالی آن محل تسخیر شده)از غرب به نزدیکی های درچه پیاز و از شمال به روستاهای کوشک و تیرانچی منتهی شده و میشود که مناطق شمال و غرب یکی از مناطق تفریحی به شعاع ?کیلومتر به باغ و بوستان اختصاص دارد که از دیر باز مورد توجه عام و خاص بوده استنوشته شده در تاریخ سه شنبه 85/3/23 توسط محمد یزدانی
قالب وبلاگ